Köpvillkor

1. Företagsinformation
www.byomim.com tillhandahålls av By Omim AB med Org. nummer 559248–5493. Information;
bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2. Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive
alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora
tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning
Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 Faktura & delbetalning
I samarbete med Collector erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som
möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och
fullständiga villkor om Collector betalsätt hittar du på Collector.se
Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Du
kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar
genom att logga in på Collector.se
För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och minst 18 år gammal.
Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare förutsätter vi att du har skött dina
ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.
En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas.
Kreditupplysningar som tas av Collector påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär
kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt
dröjsmålsränta.

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning
Collectors kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via
telefon på 010-161 00 00

3.3.3 Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp
Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Collector.
Collector återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren.
Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med
fakturauppgifterna. https://www.collector.se/kundservice/

3.3.4 Pris
Period Ränta Månadsavgift Administrationsavgift
3 mån 0,00% 30 kr 0 kr
6 mån 0,00% 30 kr 95 kr
12 mån 9,95% 30 kr 195 kr
24 mån 19,95% 30 kr 295 kr

4. Frakt & Fraktmetoder
Vi levererar din vara med Postnord. Frakten på varje paket är individuell och avgörs beroende på vikt och leverans sätt.

4.2 Leveranser
Beställningar som läggs före klockan 14.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-3
dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället

4.3 Skadade varor och reklamationer
När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle
varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen
info@byomim.com så får du vidare instruktioner. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

5. Ångerrätt och öppet köp
Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan.
Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen
oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd
utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

6. Återbetalningsskyldighet
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30
dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi
betalar allting returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror
Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

7. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Test AB att behandla dina
personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1,
Personuppgiftsbehandling.

8. Kontakt & Kundtjänst
Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR

9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet
(session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex.
inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare
är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår
sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder
cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina
skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten
inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om
omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget
annat är överenskommet

10.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR

10.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa
avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Byomim AB, org. nr. 559248-5493, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.byomim.se och är
personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Test AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster,
huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
 För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 För att hantera eventuella returer.
 För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Test AB:s erbjudanden och tjänster.
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt.
De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”).
Personuppgifterna är nödvändiga för att Byomim AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att
inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.
Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Test AB ska kunna fullgöra
sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Test AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin
verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Byomim AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan
komma att delas med myndigheter och andra parter som Byomim AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa
aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat
skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa
standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.
Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Byomim AB
är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Test AB via test@test.se. Du kan även
använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att
rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.
Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
 Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om
behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som
rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga
personuppgifter.
 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR
rätt att få Personuppgifterna raderade.
 Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att
begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig.
 Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av
Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Test AB:s berättigade intressen.
 Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via
datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Shopping cart

No products in the cart.